Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Vem gör vad i vår klubb?
Styrelsen

Styrelseordförande:
Alf Tornberg 

Vice styrelseordförande:
Wouter Fortgens 

Sekreterare:
Ida Ahl

Kassör:
Jeanette Vahlenberg

Ordinarie Ledamöter:
Wouter Fortgens 
Ida Ahl
Jeanette Vahlenberg
Jonny Westerberg
Villy Rendal

Suppleanter:
Erik Eriksson
Jörgen Lundhag
Marcus Meijerbom

Adjungerande:
Hans Andersson
Mats Bäfver
Lars Vahlenberg

Valberedningen:
Hans Andersson
Kjell Nilsson
----------------------------------------------------------------------

Funktioner

Huvudtränare:
Mats Bäfver

Kontorsansvarig: 
Ida Ahl

Judopassansvarig:
Ida Ahl

Tävlingsledare/tävlingsansvarig:
Villy Rendal

Webb/IT/teknikansvarig:
Lars Vahlenberg
Jörgen Lundhag

Ansvarig för ansökan av stöd, samt anpassning till GDPR:
Jörgen Lundhag

Ansvarig utgivare webb och socialmedier:
Alf Tornberg 
Mats Bäfver
Jörgen Lundhag

Matrialansvarig dräkter, mm:
Hans Andersson

Mattansvarig:
Jonny Westerberg

Sponsoransvarig:
Wouter Fortgens 

Utbildningsansvarig:
Marcus Meijerbom

Ansvarig för Eventgruppen:
Erik Eriksson


Styrelsen Stenungsunds Judoklubb
Foto: Alf Tornberg & Ida Ahl
Övre raden från vänster:
Mats Bäfver, Ida Ahl

Nedre raden från vänster:
Jeanette Vahlenberg, Alf Tornberg
 
Sponsorer
Länkar
Länkar