Ungdom fortsättning
I denna grupp placeras man när man graderat sig till 5 kyu (gult bälte) eller 4 kyu (orange bälte).
Ålderskategori: ca 9 - 13 år
Detta är gruppen man hamnar i efter att ha tränat i nybörjargrupp.

Denna gruppen har inget intag av nybörjare.
 
Sponsorer
Länkar
Länkar